Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Prawa dziecka

Email

Czy w kraju, który ratyfikował Deklarację Praw Dziecka, przestrzega się jej założeń? Odpowiedź zapewne brzmi i TAK i NIE.


Gry w nauczaniu matematyki

Email
Grażyna Rutkowska
Wiek przedszkolny to mały przełom w życiu dziecka. Zmienia się jego tryb życia, zaczyna się systematyczna, zorganizowana edukacja. Zmienia się także myślenie dziecka, które z wczesnodziecięcego myślenia sensoryczno-motorycznego wchodzi powoli w etap myślenia konkretno-wyobrażeniowego.

Moje dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola.

Email

Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna liczba dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. Oczywiście granica wieku jest tutaj umowna , gdyż nierzadko pierwsze spotkanie z przedszkolem odbywa się w wieku czterech, pięciu, a nawet sześciu lat. Dla wielu rodziców i ich dzieci jest to prawdziwy dramat.


Techniki C Freineta

Email

Koncepcja pedagogiczna Freineta wywodzi się z nurtu Nowego Wychowania i należy do koncepcji opartych na aktywności własnej dziecka. Freinet podkreśla prymat twórczości i prawo jednostki do aktywnego poznawania świata – intuicyjnego i ustawicznego, a potem coraz bardziej świadomego kreowania i budowania siebie.


Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz

Email

Jest to polska modyfikacja francuskiej metody „Bon Depart”. Autorka polskiej adaptacji,M. Bogdanowicz wprowadziła szereg zmian i wzbogaciła metodę o wiele nowych elementów. Podstawa metody jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego.


Pedagogika zabawy

Email

Znana jest również pod nazwą Pedagogiki Gestalt, jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju całej osobowości człowieka i łączy w sobie założenia, i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki humanistycznej, służące do aktywizacji przeżyć.


Gimnastyka umysłu metoda kinezjologii edukacyjnej

Email

Metoda powstała w wyniku osobistej walki P. Dennisona o znalezienie drogi wyjścia z własnej dysleksji i kłopotów ze wzrokiem. Założenia metody opierają się na zrozumieniu współzależności rozwoju fizycznego, opanowania języka i osiągnięć intelektualnych.


Dziecko i książki / Barbara Tichy: Forum Nauczycieli

Email

(...) Już w drugim roku życia dziecko samo sięga po książkę. Jego ulubioną zabawą jest oglądanie ilustracji, które cieszą i zaciekawiają, są bowiem pomniejszonymi obrazkami zwierząt, ludzi, fragmentów rzeczywistości. To co jest przedstawione na ilustracji, trwa w bezruchu i wszystko dokładnie można obejrzeć.


Metoda Dr I. Majchrzak Wprowadzanie dziecka w świat pisma

Email

Koncepcja ta jest efektem własnych doświadczeń i poszukiwań autorki, w kontaktach z dziećmi meksykańskimi. Nie określa sztywnej granicy wiekowej, kiedy należy rozpocząć kształtowanie umiejętności czytelniczych, zależy to jedynie od możliwości a przede wszystkim, zainteresowania i ciekawości poznawczej samego dziecka.