Prawa dziecka

Czy w kraju, który ratyfikował Deklarację Praw Dziecka, przestrzega się jej założeń? Odpowiedź zapewne brzmi i TAK i NIE.

NIE – gdyż los wielu dzieci, żyjących wokół nas jest tragiczny pod względem materialnym i emocjonalnym. Wielka część najmłodszych obywateli naszego kraju nie ma zapewnionych podstawowych warunków do prawidłowego rozwoju … Istnieje przemoc, która niejedno ma imię: ofiary agresji, brutalności, emocjonalne ofiary konfliktów dorosłych, bezradne ofiary nadopiekuńczości rodziców…
TAK – gdyż troska o najmłodszych jest sprawą bliską wielu dorosłych, rozumiejących potrzebę porozumienia się wszystkich środowisk wychowujących i konkretnego ich działania.

Czytaj więcej „Prawa dziecka”

Gry w nauczaniu matematyki

Grażyna Rutkowska
Wiek przedszkolny to mały przełom w życiu dziecka. Zmienia się jego tryb życia, zaczyna się systematyczna, zorganizowana edukacja. Zmienia się także myślenie dziecka, które z wczesnodziecięcego myślenia sensoryczno-motorycznego wchodzi powoli w etap myślenia konkretno-wyobrażeniowego.

Czytaj więcej „Gry w nauczaniu matematyki”

Techniki C Freineta

Koncepcja pedagogiczna Freineta wywodzi się z nurtu Nowego Wychowania i należy do koncepcji opartych na aktywności własnej dziecka. Freinet podkreśla prymat twórczości i prawo jednostki do aktywnego poznawania świata – intuicyjnego i ustawicznego, a potem coraz bardziej świadomego kreowania i budowania siebie.

Czytaj więcej „Techniki C Freineta”

Pedagogika zabawy

Znana jest również pod nazwą Pedagogiki Gestalt, jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju całej osobowości człowieka i łączy w sobie założenia, i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki humanistycznej, służące do aktywizacji przeżyć.  Czytaj więcej „Pedagogika zabawy”

Dziecko i książki – Barbara Tichy: Forum Nauczycieli

(…) Już w drugim roku życia dziecko samo sięga po książkę. Jego ulubioną zabawą jest oglądanie ilustracji, które cieszą i zaciekawiają, są bowiem pomniejszonymi obrazkami zwierząt, ludzi, fragmentów rzeczywistości. To co jest przedstawione na ilustracji, trwa w bezruchu i wszystko dokładnie można obejrzeć.

Czytaj więcej „Dziecko i książki – Barbara Tichy: Forum Nauczycieli”