Metoda Dr I. Majchrzak – Wprowadzanie dziecka w świat pisma

Koncepcja ta jest efektem własnych doświadczeń i poszukiwań autorki, w kontaktach z dziećmi meksykańskimi. Nie określa sztywnej granicy wiekowej, kiedy należy rozpocząć kształtowanie umiejętności czytelniczych, zależy to jedynie od możliwości a przede wszystkim, zainteresowania i ciekawości poznawczej samego dziecka.

Czytaj więcej „Metoda Dr I. Majchrzak – Wprowadzanie dziecka w świat pisma”