WITAMY – ZAPRASZAMY

Witamy wszystkich końcowo – wakacyjnie! Przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy najmłodszych naszych przedszkolaków, przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny wraz z jednym opiekunem dorosłym, do udziału w Tygodniu Integracyjnym, który będzie zorganizowany w dniach: 29/30/31 sierpnia w godzinach: 16.00-17.00 na terenie naszego Przedszkola. Zmiana godzin była konieczna, a związana jest z dużą liczbą dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny.

Ważne w czerwcu

1 CZERWCA od samego rana czeka nas przygoda niesłychana: każda  Grupa w inny kolor ubrana. Wybierzemy się do krainy KOLORANDIA   i dowiemy się, co sprawia, że  dzieci czują się. A wszystko to z okazji DNIA DZIECKA 

 10 CZERWCA  o godzinie 12.30, w związku z realizacją programu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wczesnej Profilaktyki nadwagi i otyłości  dzieci, odbędą się pomiary antropometryczne dzieci roczników: 2016/2017    

 9 CZERWCA na godzinę 17.15 dzieci z Grupy TROPICIELE zapraszają  swoich rodziców na Uroczysty DZIEŃ RODZINY  

14 CZERWCA na godzinę 17.30 dzieci z Grupy ODKRYWCY zapraszają na Uroczysty DZIEŃ RODZINY oraz POŻEGNANIE DZIECI 7 LETNICH

23 CZERWCA na godzinę 17.30, dzieci z Grupy ZDOBYWCY zapraszają swoich Rodziców na Uroczyste Pożegnanie Przedszkola                                                                  

 W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe

8 czerwca: GIMNASTYKA MÓZGU 

22 czerwca : SLAJDOWISKO 

28 czerwca: OGRÓD SZTUK

Ważne w marcu

10 marca, dzieci Grupy III ODKRYWCY i  Grupy IV ZDOBYWCY wyjadą do MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH.  Szczegóły zostaną przekazane informacjach grupowych.

21 marca  wystąpią w Przedszkolu Aktorzy Teatru Magii  i Iluzji FORNINI  ze spektaklem MAGICZNYM

21 marca po MAGICZNYM występie, w uroczysty sposób POŻEGNAMY ZIMĘ  I PRZYWITAMY WIOSNĘ.  Dlatego w tym dniu ogłaszamy ZIELONY DZIEŃ! W tym dniu każdy przychodzi do przedszkola ubrany na ZIELONY KOLOR!!!

 W marcu  odbędą się  ZEBRANIA Z RODZICAMI podsumowujące półroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą.  Na razie planujemy spotkania „w realu”. Po ustaleniu terminów, szczegóły zostaną podane „Na Grupach”

  W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe: 

10 marzec: SLAJDOWISKO

17 marzec: GIMNASTYKA MÓZGU

25 marzec: OGRÓD SZTUK

31 marzec: TAŃCZĘ – ŚPIEWAM – GRAM

Z ostatniej chwili: w związku z przygotowywaniem miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy w chorzowskich szkołach,  będziemy organizować  w przedszkolu zbiórkę niezbędnych rzeczy. Po konsultacji z CIM w Chorzowie przekażemy „Na Grupach”  szybką informację co jest najbardziej potrzebne

Ważne w styczniu!

13 stycznia spotykamy się na PRZEDSZKOLNEJ MASKARADZIE – od godziny 9.30 rozpocznie się BAL KARNAWAŁOWY, zgodnie z  ograniczeniami sanitarnymi.

Prosimy, aby wszystkie dzieci naszego przedszkola przyszły  w tym dniu w przebraniu,  tak by każde dziecko mogło w dobrym nastroju przeżyć radość ze wspólnej zabawy.

W związku z wymogami sanitarnymi prosimy,  aby dzieci starszych grup przyszły  do przedszkola w miarę możliwości już  ubrane w stroje,  a resztę niezbędnych elementów stroju miały w podpisanej reklamówce.

Rodzice dzieci najmłodszej grupy mogą przebierać dziecko samodzielnie  w szatni.

W razie problemów z doborem przebrania  dla dziecka, prosimy o wcześniejszy kontakt  z wychowawcami – przedszkole posiada pewną ilość „strojów”. 

W czasie BALU tradycyjnie odbędzie tematyczna sesja fotograficzna indywidualna i grupowa.

13 stycznia po zakończonym BALU,  o godz. 11.30 gościć będziemy Aktorów Teatru KANON  z niezwykłym GOŚCIEM BAŁWANKIEM-FRANKIEM

W tym roku – ze względu na sytuację epidemiczną – zamiast spotkań „na żywo”, przygotowujemy w każdej grupie wiekowej  WYJĄTKOWE SEANSE  FILMOWE DLA BABCI I DZIADKA

W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe (zapisy jak zwykle do zapełnienia list):

SLAJDOWISKO: 13 stycznia

GIMNASTYKA MÓZGU: 20 stycznia

TAŃCZĘ -ŚPIEWAM I GRAM: 27 stycznia

OGRÓD SZTUK: 28 stycznia

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT

Zdrowia, słońca i radości

Wirtualnych wielu Gości

W  Poniedziałek dużo wody

– to dla zdrowia i urody

Dużo jajek kolorowych

i prezentów zajączkowych!!!

ŻYCZY DYREKCJA I PERSONEL PRZEDSZKOLA NR 11

Ograniczenie funkcjonowania

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r (Dz.U. 2021r. poz.561) zostaje ograniczone funkcjonowanie placówki w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. Zgodnie z par.2 pkt.4 dyrektor organizuje zajęcia  dla dzieci Rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla pozostałych dzieci – zawieszone zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ustalonymi zasadami (Proszę zaglądać do zakładki: Edukacja w domu)

Witamy po … wakacjach:)

„Nikt nie może nigdzie dojść, jeśli skądś nie odszedł” (John Updike) – więc niestety nadszedł ten czas, kiedy trzeba było opuścić plaże, łąki, brzegi morskie, rzeki, jeziora, źródła … , odejść z górskich szczytów, zakończyć wędrówki, zejść z hamaka, leżaka… Nadszedł czas, kiedy trzeba „wejść” z powrotem na drogę codziennego obowiązku, ponownie założyć wysokie obcasy, krawaty, marynarki i … poważne miny:), włączyć telefony, zalogować laptopy, otworzyć kalendarze, nastawić budziki …  Ale: „Odpocząć to znaczy począć na nowo” (C.K.Norwid) począć w nowej potędze, w nowej mocy, z nowymi siłami, pomysłami ….

Życzmy więc byśmy tacy „odNOWIENI” tym razem przez nieco dłuższą i nietypową wakacyjną przerwę, weszli ponownie Razem na Drogę, gdzie towarzyszymy sobie w Wychowywaniu Waszych – Nam powierzonych Dzieci:

– A ta Droga jest TRUDNA: więc pomagajmy sobie!

– A ta Droga jest DŁUGA: więc idźmy nią razem!

– A ta Droga jest pełna RADOŚCI: więc dzielmy się nią:)!

Zapraszamy więc serdecznie we wtorek 1 września zgodnie z deklarowanymi godzinami (bardzo proszę o terminowe przesłanie deklaracji)

Pamiętajmy też o nowych, odmiennych realiach pobytu i ich cierpliwe respektowanie dla naszego wspólnego dobra. Koniecznie proszę o zapoznanie się z aktualnymi  procedurami  postępowania w przedszkolu w warunkach reżimu sanitarnego (dostępne w wersji pdf:  aktualizacja z dnia 27.08.2020r.)

Wielu Radości – POMIMO, wielu Sukcesów, wielu Zwycięstw małych i dużych oraz wielu wzruszeń na cały nowy Rok Szkolny 2020/2021 :)))