UWAGA WAŻNE!

  • Na podstawie art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2021r. poz. 1082 ze zm.), po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Chorzów, ze względu na ogólny wzrost cen produktów,  od dnia 1 stycznia 2023r. będą obowiązywać nowe stawki żywieniowe/ зміна норми харчування – SZCZEGÓŁY PODANO W GAZETCE/ ДЕТАЛІ В РОЗСИЛКІ

AKTUALNOŚCI NA PAŹDZIERNIK

 ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE w Bibliotece przy ul. Ryszki:  3 października do biblioteki udadzą się dzieci Grupy IV ZDOBYWCY

4 października do biblioteki udadzą się dzieci Grupy III ODKRYWCY

5 i 7 października dzieci z rocznika 2016 wezmą w przesiewowym badaniu słuchu na terenie Lecznicy Dzieci i Dorosłych ul. Powstańców

5 października odbędzie się sesja fotograficzna JESIENNE DYNIE

10 października o godz. 11.00 odbędzie się sesja zdjęciowa „na zamówienie”

11 października 3 osobowa reprezentacja Przedszkola weźmie udział w Turnieju pływackim

14 października zorganizujemy sobie całodniową wycieczkę, wspólną  zabawę i RADOSNY PRZEDSZKOLNY DZIEŃ EDUKACJI w Wilczy, a przy okazji odbędą się tam warsztaty edukacyjne „Sekretne życie pszczół” połączone z degustacją miodu

27 października gościć będziemy Aktorów Teatru KANON ze spektaklem  MANIERY BIEDRONKI LUCYNKI

27 października o godz. 17.30 odbędą się Zebrania Grupowe po okresie wstępnej obserwacji w Grupach: KRASNALE, TROPICIELE I ODKRYWCY.

8 listopada o godz. 17.30, po Teście Dojrzałości Szkolnej przeprowadzonym w grupie dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne,  odbędzie się Zebranie z Rodzicami Grupy ZDOBYWCY.

W październiku planowana jest także uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA,  ale termin uzależniony jest od frekwencji i stanu zdrowia dzieci w najmłodszej grupie

Wciąż planujemy także  obiecany RAJD RODZINNY i  wyprawę po górskich szlakach, licząc na słoneczną, a zwłaszcza suchą aurę jesienną. Informacja i szczegóły podane zostaną „Na grupach WhatsAppowych”      

WITAMY – ZAPRASZAMY

Witamy wszystkich końcowo – wakacyjnie! Przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy najmłodszych naszych przedszkolaków, przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny wraz z jednym opiekunem dorosłym, do udziału w Tygodniu Integracyjnym, który będzie zorganizowany w dniach: 29/30/31 sierpnia w godzinach: 16.00-17.00 na terenie naszego Przedszkola. Zmiana godzin była konieczna, a związana jest z dużą liczbą dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny.

Ważne w czerwcu

1 CZERWCA od samego rana czeka nas przygoda niesłychana: każda  Grupa w inny kolor ubrana. Wybierzemy się do krainy KOLORANDIA   i dowiemy się, co sprawia, że  dzieci czują się. A wszystko to z okazji DNIA DZIECKA 

 10 CZERWCA  o godzinie 12.30, w związku z realizacją programu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wczesnej Profilaktyki nadwagi i otyłości  dzieci, odbędą się pomiary antropometryczne dzieci roczników: 2016/2017    

 9 CZERWCA na godzinę 17.15 dzieci z Grupy TROPICIELE zapraszają  swoich rodziców na Uroczysty DZIEŃ RODZINY  

14 CZERWCA na godzinę 17.30 dzieci z Grupy ODKRYWCY zapraszają na Uroczysty DZIEŃ RODZINY oraz POŻEGNANIE DZIECI 7 LETNICH

23 CZERWCA na godzinę 17.30, dzieci z Grupy ZDOBYWCY zapraszają swoich Rodziców na Uroczyste Pożegnanie Przedszkola                                                                  

 W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe

8 czerwca: GIMNASTYKA MÓZGU 

22 czerwca : SLAJDOWISKO 

28 czerwca: OGRÓD SZTUK

Ważne w marcu

10 marca, dzieci Grupy III ODKRYWCY i  Grupy IV ZDOBYWCY wyjadą do MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH.  Szczegóły zostaną przekazane informacjach grupowych.

21 marca  wystąpią w Przedszkolu Aktorzy Teatru Magii  i Iluzji FORNINI  ze spektaklem MAGICZNYM

21 marca po MAGICZNYM występie, w uroczysty sposób POŻEGNAMY ZIMĘ  I PRZYWITAMY WIOSNĘ.  Dlatego w tym dniu ogłaszamy ZIELONY DZIEŃ! W tym dniu każdy przychodzi do przedszkola ubrany na ZIELONY KOLOR!!!

 W marcu  odbędą się  ZEBRANIA Z RODZICAMI podsumowujące półroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą.  Na razie planujemy spotkania „w realu”. Po ustaleniu terminów, szczegóły zostaną podane „Na Grupach”

  W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe: 

10 marzec: SLAJDOWISKO

17 marzec: GIMNASTYKA MÓZGU

25 marzec: OGRÓD SZTUK

31 marzec: TAŃCZĘ – ŚPIEWAM – GRAM

Z ostatniej chwili: w związku z przygotowywaniem miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy w chorzowskich szkołach,  będziemy organizować  w przedszkolu zbiórkę niezbędnych rzeczy. Po konsultacji z CIM w Chorzowie przekażemy „Na Grupach”  szybką informację co jest najbardziej potrzebne

Ważne w styczniu!

13 stycznia spotykamy się na PRZEDSZKOLNEJ MASKARADZIE – od godziny 9.30 rozpocznie się BAL KARNAWAŁOWY, zgodnie z  ograniczeniami sanitarnymi.

Prosimy, aby wszystkie dzieci naszego przedszkola przyszły  w tym dniu w przebraniu,  tak by każde dziecko mogło w dobrym nastroju przeżyć radość ze wspólnej zabawy.

W związku z wymogami sanitarnymi prosimy,  aby dzieci starszych grup przyszły  do przedszkola w miarę możliwości już  ubrane w stroje,  a resztę niezbędnych elementów stroju miały w podpisanej reklamówce.

Rodzice dzieci najmłodszej grupy mogą przebierać dziecko samodzielnie  w szatni.

W razie problemów z doborem przebrania  dla dziecka, prosimy o wcześniejszy kontakt  z wychowawcami – przedszkole posiada pewną ilość „strojów”. 

W czasie BALU tradycyjnie odbędzie tematyczna sesja fotograficzna indywidualna i grupowa.

13 stycznia po zakończonym BALU,  o godz. 11.30 gościć będziemy Aktorów Teatru KANON  z niezwykłym GOŚCIEM BAŁWANKIEM-FRANKIEM

W tym roku – ze względu na sytuację epidemiczną – zamiast spotkań „na żywo”, przygotowujemy w każdej grupie wiekowej  WYJĄTKOWE SEANSE  FILMOWE DLA BABCI I DZIADKA

W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe (zapisy jak zwykle do zapełnienia list):

SLAJDOWISKO: 13 stycznia

GIMNASTYKA MÓZGU: 20 stycznia

TAŃCZĘ -ŚPIEWAM I GRAM: 27 stycznia

OGRÓD SZTUK: 28 stycznia

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT

Zdrowia, słońca i radości

Wirtualnych wielu Gości

W  Poniedziałek dużo wody

– to dla zdrowia i urody

Dużo jajek kolorowych

i prezentów zajączkowych!!!

ŻYCZY DYREKCJA I PERSONEL PRZEDSZKOLA NR 11

Ograniczenie funkcjonowania

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r (Dz.U. 2021r. poz.561) zostaje ograniczone funkcjonowanie placówki w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. Zgodnie z par.2 pkt.4 dyrektor organizuje zajęcia  dla dzieci Rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla pozostałych dzieci – zawieszone zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ustalonymi zasadami (Proszę zaglądać do zakładki: Edukacja w domu)