Dyżur wakacyjny

Nasze Przedszkole pełni dyżur w tym roku w miesiącu sierpniu.

Zapisy na dyżur wakacyjny będą trwały od 19 kwietnia do 06 maja 2022r.

Zapisy będą polegały na złożeniu w Przedszkolu nr 11 deklaracji woli na dyżur, wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu.

Deklaracje będą dostępne w wiatrołapie lub u dyrektora przedszkola

.Pierwszeństwo przy zapisach mają oczywiście dzieci rodziców obojga pracujących (lub w przypadku osoby samotnie wychowującej – zatrudnionej).

W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość zapisania dziecka na drugi miesiąc do „partnerskiego przedszkola”. Taką wyjątkową potrzebę proszę zgłosić Dyrektorowi w Przedszkolu nr 11.

Sytuacja dyżurów w tym roku jest wyjątkowo utrudniona ze względu na remont dwóch placówek w centrum miasta i ich zamknięcie na dwa miesiące, co powoduje konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc dzieciom z tych przedszkoli