Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Zasady rekrutacji

Email

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr.OR.73.2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 kwietnia 2017r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2017/2018
 

Lp.
Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 18.04.2017, godz.9.00
do 28.04.2017,godz.15.00
od 26.05.2017,godz.9.00
do 01.06.2017,godz.15,00
2 Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym
od 18.04.2017, godz.9.00
do 08 maja 2017, godz.15.00
od 26.05.2017,godz.9.00  
do 02.06.2017,godz.15,00
3 Symulacja 09.05.2017 06.06.2017
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12.05.2017,godz.9.00 12.06.2017,godz.9.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12.05. 2017od godz. 9,00 do 17.05.2017,do godz.15,00 od 12.06.2017,od godz.9.00 do 19.06.2017, do godz.15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.05.2017,godz.9.00 22.06.2017,godz.9.00