Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Nasza oferta

Email

Realizacja założeń Wizji i Misji Przedszkola nr 11 jest możliwa, gdyż:

- Nasze Przedszkole położone jest w spokojnej dzielnicy, oddalonej od głównych arterii komunikacyjnych, w pięknym dużym ogrodzie, gdzie zgromadzono bogaty drzewostan składający się z drzew owocowych, parkowych i iglastych, gdzie zorganizowano Zapachowy Ogród Ziołowy oraz zorganizowano Zieloną Salę do prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu;

- Przedszkole oferuje godziny otwarcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Rodziców: w roku szkolnym 2015/2016: 6.00 - 17.00;

alt- Działalność dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o nową Podstawę Programową, dopuszczony do realizacji Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" uzupełniony treściami tworzonych przez Nauczycieli Programów własnych:
- Programu innowacyjnego "Dodajmy dzieciom skrzydeł" - rozwijanie postawy twórczej i samodzielności dziecka z wykorzystaniem wybranych technik C. Freineta
- Programu innowacyjnego "W przyszłość z komputerem" - budowanie podstaw dziecięcych kompetencji w zakresie technologii komputerowej
-Programu innowacyjnego rozwijającego uzdolnienia matematyczne w ramach miejskiego eksperymentu matematycznego wg indywidualnie dedykowanego programu prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

-"Czytam sam" - wspomaganie umiejętności czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody dr I.Majchrzak
- Program edukacji muzycznej „Tańczę, śpiewam i gram”
- Program edukacji językowej „C.Freinet w przedszkolu”
-"English is fun" - zabawy językiem angielskim we wszystkich grupach wiekowych

-"Tajemniczy ogród" rozwijanie postawy przyjaznej środowisku przyrodniczemu z wykorzystaniem wybranych technik technik C. Freineta
- "Mały Plastyk" - rodzinne spotkania plastyczne przy muzyce klasycznej
- Ponadto program wychowawczy i profilaktyczny realizowany jest w oparciu o autorski program "Recepta jak żyć z usmiechem", program "Bezpiecznie i wesoło z Misiem Tulisiem" i program  "Wiem, czuję, rozumiem - wychowanie do wartości"
-Zajęcia z dziećmi prowadzone są zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i altpsychologii, metodami czynnościowymi i aktywizującymi:
-metoda dr I.Majchrzak: „Wprowadzanie dziecka w świat pisma”,
-metoda dr E.Gruszczyk-Kolczyńskiej: Dziecięca matematyka”,
-techniki C.Freineta,
- Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej
-metoda dr P.Dennisona:
Gimnastyka mózgu”,
-metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz,
-metoda aktywnego słuchania muzyki B.Strauss,
-metoda Ruchu Rozwijającego W.Scherborne,
-pedagogika zabawy,
-metoda Dramy;

-Oprócz planowych zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi Nauczycieli, przedszkole proponuje także nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
-język angielski dla wszystkich grup wiekowych w ramach projektu edukacyjnego "English is fun",
alt -gimnastyka korekcyjna dla dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy,
-indywidualne zajęcia logopedyczne,
-katecheza dla dzieci 5,6 letnich
-zajęcia komputerowe dla dzieci 5,6 letnich,
- zajęcia pływackie na basenie na terenie zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej dla dzieci 6,5 letnich
- zajęcia z elementami muzykoterapii we wszystkich grupach wiekowych
- wprowadzenie do podstaw gry w szachy dla dzieci 5,6 letnich: "Szkoła szachowa"
-„Slajdowisko”- rodzinne popołudniowe spotkania z bajkami „ze starego rzutnika”
-"Mały meloman" - rodzinne popołudniowe spotkania plastyczne przy muzyce klasycznej

- "Ogród sztuk" - popołudniowe spotkania rodzinne  z różnorodnymi technikami plastycznymi
- "Klubik Zrecznej Rączki" - popołudniowe spotkania prowadzone metodą Edukacji Przez Ruch dla dzieci zagrożonych dysleksją
- "Akademia Ruchu" - popołudniowe spotkania rodzinne z różnymi formami aktywności ruchowej

-Dodatkowo Przedszkole oferuje także odpłatne zajęcia:
- język angielski dla zaawansowanych
- język francuski
- zajęcia ogólnorozwojowe JUDO
- zajecia taneczne ZUMBA
- zajęcia taneczne TANIEC INDYJSKI
- rekreacyjna jazda konna

- Zgodnie z założeniami autorskiego Programu Wychowawczego i Profilkatycznego Przedszkole proponuje dodatkowe formy działań:

-zajęcia realizujące program zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" alt
- projekt "Zielona Noc"
-wyjazdy na „Zielone przedszkole” na przełomie maja i czerwca.
-zajęcia na basenie dla dzieci 5, 6 letnich
-„Tydzień integracyjny” dla nowo zapisanych dzieci i ich Rodziców. Spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu wakacji i mają na celu złagodzenie trudności okresu adaptacyjnego. Dzieci wraz z Rodzicami spotykają się codziennie ze swoją Wychowawczynią na wspólnych zabawach i zajęciach.
-„Klub Rodzica” - adresowany do Rodziców dzieci 6 letnich. Spotkania mają na celu pogłębianie wiedzy i kompetencji wychowawczych Rodziny. Prowadzone są w formie aktywnych warsztatów. W czasie ich trwania Rodzice mają zapewnioną opiekę nad dzieckiem na terenie placówki.


Przykładowa tematyka spotkań:

Potrzeby małego dziecka alt
Agresja dzieci
Postawy rodzicielskie
Zasady wychowania
Uczucia i emocje w wychowaniu
Granice w wychowaniu
Kara i nagroda w wychowaniu
Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona