Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Uczymy angielskiego

Email
Od września roku szkolnego 2007/2008 wprowadziliśmy w naszym Przedszkolu systematyczne zabawy językiem angielskim w każdej grupie wiekowej. Nauczyciel specjalista - językowiec, raz w tygodniu przez godzinkę, w każdej grupie wiekowej prowadzi zajęcia z języka angielskiego.
 
Powszechnie znana jest opinia, że naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do prawidłowego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów.
 
Uczenie się języka we wczesnym wieku rozwija drogi w korze mózgowej dziecka i bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu nauka języka obcego, ponieważ nie postrzega jej jako obowiązku czy wymagań ale na naukę tę patrzy przez pryzmat zabawy i rozrywki. Nauka języka w przedszkolu nie może być traktowana jak przedmiot szkolny.

Nie musi dostarczać Rodzicom informacji o postępach ich dziecka. Powinna za to dziecku dawać przyjemność płynącą z kontaktu z językiem obcym. Oznacza to, że dziecko podobnie jak swego języka ojczystego uczy się niejako przy okazji, słuchając, bawiąc się, śpiewając i mówiąc. Piosenki, wierszyki, wyliczanki i gry w języku angielskim stanowią doskonałą formę zapoznawania najmłodszych z wymową poszczególnych wyrazów i zdań. Proste scenki i dialogi uczą dzieci zwrotów z codziennych sytuacji.
Obcowanie z językiem obcym ma polegać na osłuchaniu się, "zanurzeniu" w język, wymowę i akcent. Dziecko ma także okazję oglądania bajek bez tłumaczenia, gdzie na ekranie ulubiony bohater też mówi po angielsku. Brak lektora sprawia, że dziecko zwraca większą uwagę na mimikę, gesty, intonację. Dziecko uczy się choć nie poświęca temu dodatkowego czasu bo to nie są lekcje angielskiego ale czas z angielskim.

Wielu Rodziców martwi się i niecierpliwi gdy nie zauważa osiągnięć w nauce języka u swoich pociech. Próbują wydobyć poznane przez nie słówka, zachęcając do rozmowy, zadają po angielsku pytania. I kiedy dziecko milczy, Rodzic zaczyna wątpić- przede wszystkim w nauczyciela. Tymczasem okazuje się, że dziecko wie o wiele więcej niż jest w stanie pokazać i zaprezentuje to w najmniej oczekiwanym momencie. Bądźmy zatem cierpliwi!