Nasze Przedszkole

Naszym marzeniem jest, aby w czasie pobytu w przedszkolu:

„bez widocznego wysiłku, bez zadań domowych, bez ocen i płaczu nasze dzieci osiągnęły granice, które nas często zdumiewają. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, oryginalne pomysły, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy”
/ C. Freinet /

Nasz absolwent

Nabywa umiejętności i wiedzy niezbędnej do powodzenia w starcie szkolnym;

Jest twórczy i samodzielny w różnych dziedzinach życia, ciekawy świata i gotowy do podejmowania różnorodnych zadań;

Jest aktywny i zaangażowany, chętny do uczenia się i wysiłku intelektualnego;

Posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, operatywnego korzystania z posiadanych wiadomości i umiejętności;

Radzi sobie z trudnościami, nie zniechęca się w przypadku porażki, ale spontanicznie podejmuje kolejne próby radzenia sobie z problemem;

Potrafi i chce korzystać ze wsparcia jakie daje grupa;

Podporządkowuje się poleceniom, normom i wymaganiom współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej;

Wyraża szacunek dla trudu i wysiłku innych ludzi – dorosłych i rówieśników;

Jest odporny na stres wynikający z sytuacji rywalizacji, problemowych, zadaniowych, oceniających, krytykujących, oraz konfliktowych;

Jest radosny, otwarty na innych, kulturalny, koleżeński, uczciwy, prawdomówny, szanuje cudzą własność;

Kocha i szanuje swoją Rodzinę;

Zna i czuje się związany ze swoją „Małą Ojczyzną” i krajem.