Zasady rekrutacji

Załącznik
do Zarządzenia Nr.OR.24.2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 styczni 2018r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 06.03.2018, godz.9.00
do 20.03.2018,godz.15.00
od 25.04.2018,godz.9.00
do 07.05.2018,godz.15,00
2 Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym
od 06.03.2018, godz.9.00
do 22.03.2018, godz.15.00
od 25.04.2018,godz.9.00
do 08.05.2018,godz.15,00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.04.2018,godz.9.00 16.05.2018,godz.9.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04. 2018od godz. 9,00 do 17.04.2018,do godz.15,00 od 16.05.2018,od godz.9.00 do 22.05.2018, do godz.15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.04.2018,godz.9.00 25.05.2018,godz.9.00