Zasady rekrutacji

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.28.2019

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 stycznia 2019r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11.03.2019, godz.8.00

do 21.03.2019, godz.15.00

od 27.05.2019, godz. 9.00

do 30.05.2019, godz.15.00

2 Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym
od 11.03.2019, godz. 9.00

do 05.04.2018, godz. 15.00

 

 

od 03.06.2019, godz. 9.00  

do 13.06.2019, godz. 15.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.04.2019, godz. 9.00

 

17.06.2019, godz. 15.00

 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04.2019, od godz. 9.00 do 19.04.2019, do godz. 15.00 od 18.06.2019, od godz. 9.00 do 21.06.2019, do godz. 15.00
45 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.04.2019, godz. 9.00 24.06.2019, godz. 9.00

Kryteria naboru i wykaz dokumentów: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_604.pdf

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)

Panel rekrutacji dla kandydata: http://www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl