Zasady rekrutacji 2021/2022

 1. http://bip.chorzow.eu/index.php?id=161158361930486774

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego. Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta Chorzów pod adresem: https://chorzow.formico.pl/

WAŻNE! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku. https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

 

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

Kryteria lokalne:

http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf

 

UWAGA!!!
WYDRUKOWANE WNIOSKI wraz z załącznikami należy złożyć osobiście do Przedszkola I wyboru. Dyrektora będzie przyjmować dokumenty  w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 • 01.03 – poniedziałek
– od   7.30 do 10.00/ od 14.00 do 16.30
 • 02.03 – wtorek
– od   7.30 do 10.00/ od 14.00 do 16.30
 • 03.03 – środa
– od   od   7.30 do 10.00/ od 14.00 do 16.30
 • 04.03 – czwartek
– od   7.00 do 13.00
 • 05.03 – piątek
– od   7.00 do 13.00
 • 08.03 – poniedziałek
– od   7.30 do 10.00/ od 14.00 do 16.30
 • 09.03 – wtorek
– od   7.30 do 10.00/ od 14.00 do 16.30
 • 10.03 – środa
– od  od   7.30 do 10.00/ od 14.00 do 16.30
 • 11.03 – czwartek
-od   7.00 do 13.00
 • 12.03 – piątek
– od   7.00 do 13.00