Ograniczenie funkcjonowania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. (Dz. U. 2021r. poz. 651) przedłużono ograniczenie funkcjonowania placówek przedszkolnych do dnia 18 kwietnia 2021r. Placówka organizuje zajęcia stacjonarne dla dzieci Rodziców uprawnionych do korzystania z opieki przedszkolnej, zgodnie z treścią rozporządzenia.

Dla pozostałych dzieci publikowane są treści edukacyjne na stronie internetowej w zakładce: „Edukacja w domu”