Aktualności

Wiadomości specjalne

Z OSTATNIEJ CHWILI: 13.05.2020

Wczoraj po godzinie 17.00 otrzymałam decyzję Władz Miasta o otwarciu placówek przedszkolnych w Chorzowie od dnia 18 maja br. wg wytycznych GIS i MEN. W związku z tym, wysłałam do rodziców zgłoszonych dzieci, indywidualne informacje mailowe zawierające procedury i regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 w reżimie sanitarnym.

Z OSTATNIEJ CHWILI: 11.05.2020

Dzisiaj jeszcze nie mamy potwierdzonej daty otwarcia placówek przedszkolnych w Chorzowie. Jak tylko Władze Miasta podejmą decyzję, Dyrektor Przedszkola wyśle do Rodziców zgłoszonych dzieci taką informację z Regulaminem pobytu dziecka w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19. W funkcjonującym przedszkolu realizowane będą jedynie zadania opiekuńcze w trybie reżimu sanitarnego, zgodnie w wytycznymi GIS. Realizacja podstawy programowej nadal będzie się odbywała zdalnie poprzez naszą stronę internetową i zakładkę PRZEDSZKOLAK W DOMU. Zaglądajcie, odkrywajcie nowe PAKIETY  i bawcie się dobrze przy naszych propozycjach.

W związku z pracami porządkowymi, przygotowującymi przedszkole do przyjęcia dzieci usilnie prosimy o odbieranie rzeczy dzieci do prania do domu, przez cały tydzień w godzinach: 8.00-13.00 !!!

Z OSTATNIEJ CHWILI: 04.05.2020

Bardzo dziękujemy za wszystkie zwrotne odpowiedzi w temacie opieki przedszkolnej w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego. Taka ścisła informacja jest niezbędna, aby właściwie przygotować logistycznie i organizacyjnie placówkę do pełnienia funkcji opiekuńczej w tej skomplikowanej sytuacji. Jesteśmy także niezmiernie wdzięczni za wyrażane przy tej okazji wszelkie słowa podziękowania i wsparcia oraz życzenia 🙂 Sytuacja Nauczycieli, których sensem życia zawodowego jest uśmiech i błysk w oczach dzieci oraz gwar i dziecięcy śmiech radosnej zabawy, również jest sytuacją delikatnie mówiąc „niecodzienną”, trudną, męczącą, frustrującą … więc każde dobre słowo i 🙂 jest na wagę dobrego leku antydepresyjnego. DZIĘKUJEMY

A w związku z koniecznością przeprowadzenia generalnych porządków i dezynfekcji placówki, bardzo prosimy wszystkich rodziców o odbieranie przygotowanych „dziecięcych rzeczy różnych” – w tym tygodniu, codziennie w godzinach: 8.00-13.00

Z OSTATNIEJ CHWILI: 30.04.2020

jak już zapewne wiadomo, mamy decyzję Władz Miasta: „Chorzowskie żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte dopóki miasto nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dzieciom” https://mieszkancy.chorzow.eu/article/informacje-dotyczace-koronawirusa. Nie mniej jednak, aby jak najlepiej przygotować się do otwarcia placówki w bliżej nie określonym terminie,  wysłałam dzisiaj maile do wszystkich Rodziców, zawierający komunikat informujący o szczegółach. Bardzo proszę o kierowanie odpowiedzi zwrotnych, zgodnie z treścią komunikatu, na nasz przedszkolny adres mailowy: kontakt@p11chorzow.edu.pl do dnia 4 maja do godz. 15.00

 

Z OSTATNIEJ CHWILI: 29.04.2020

W związku z zapowiedzią Premiera o otwarciu żłobków, przedszkoli i klas I-III, czekamy na decyzję Organu Prowadzącego. Jak tylko znane będą szczegóły i decyzje właściwych organów, będziemy na bieżąco informować o konkretnych rozwiązaniach.

UWAGA:

Arkusze informacyjne o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – przygotowane dla dzieci Gr.IV, które od września 2020r. rozpoczną naukę w szkole podstawowej, a które zgodnie z przepisami prawa powinny być wydane Rodzicom do dnia 30 kwietnia, ze względu na obecny stan pandemii można będzie odbierać niezwłocznie, po rozpoczęciu funkcjonowania placówki. W razie pytań proszę o kontakt mailowy z dyrektorem placówki lub telefonicznie z Nauczycielem prowadzącym Grupę IV.

W dniu dzisiejszym ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410, z późn. zm.) zgodnie z którą, zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych zostało przedłużone do 24 maja 2020r. W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy: „Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.”

Jednocześnie zasygnalizowano, że przewiduje się „jakiś sposób” zorganizowania powrotu do pełnienia funkcji opiekuńczych wobec najmłodszych dzieci. Będziemy z uwagą oczekiwać na szczegółowe informacje ministerialne w tym temacie i  niezwłocznie na bieżąco informować o proponowanych rozwiązaniach.

KORONA REALIA CD.

Wciąż jeszcze myślimy i mówimy „Nie wiemy co będzie JUTRO :(, nie wiemy kiedy i jakie będzie to JUTRO”. Obecne zawieszenie działalności przedszkoli jednak „wydaje się” być na razie nieuchronnie kontynuowane – choć zapowiadane są kroki zmierzające do umożliwienia powrotu do „normalności”, ale też nie wiemy jaka będzie ta „normalność”.

Skoro nie wiemy co będzie JUTRO –  skoncentrujmy się zatem na tym co możemy DZIŚ, co jest w naszej MOCY. Musimy się na pewno  starać zapewnić dzieciom mocne poczucie Bezpieczeństwa, Ciepła i Miłości… Musimy także pokazywać i uczyć Odpowiedzialności i Troski o innych, rozglądania się wokół – aby tak podzielić się swoją PO-MOCĄ, by ci INNI POTRZEBUJĄCY również poczuli swoją MOC do przetrzymania trudnych chwil i pokonywania codziennych NIE-MOCY 🙂

A nasza POMOC to NOWA dawka materiałów, ciekawych linków, ćwiczeń, piosenek, spektakli … W tym czasie koncentrujemy swoją uwagę na wiosennych pracach ogrodowych (Pakiet WIOSNA W OGRODZIE) oraz problemie ochrony środowiska z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI (Pakiet ŚWIĘTO ZIEMI). Pojawiły się także wiosenne nowości w Pakiecie: ANGIELSKI NA WESOŁO:)

Wielu dobrych pomysłów, sił i zdrowia na kolejne dni dla WAS wszystkich:)

 

Lista zakwalifikowanych do przedszkola 2020-2021

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020-2021.

Zgodnie z § 11b. art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

UWAGA!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkola, do którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.  Będzie się to odbywać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu NABO.  W celu potwierdzenia woli prosimy o wybór opcji „POTWIERDZAM WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”.

Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.

Lista zakwalifikowanych w formie PDF.

KORONA EDUKACJA czyli PRZEDSZKOLAK W DOMU

 Moja ulubiona autorka książek NIeTylko dla dzieci: Tove Jonson pisała: Miło jest nic nie robić (czasami), a głowa lepiej pracuje, jeśli jej da się odpocząć”, Ktoś inny zaś dodał „To wielka umiejętność umieć odpoczywać, a pole, które odpoczęło- daje obfite plony … a Nic Nie Robienie to nie lenistwo, tylko włączony tryb oszczędzania energii …

Czytaj więcej „KORONA EDUKACJA czyli PRZEDSZKOLAK W DOMU”

Wiadomości specjalne:

PŁATNOŚCI ZA MARZEC 2020: faktury za żywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 13 marca znajdują się jak zwykle w Panelu dla Rodzica systemu Wizja, natomiast infomacja o płatnościach Rady Rodziców zostanie przesłana na podane przez Rodziców maile do 3 kwietnia.

 

W związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19  informuję, o dalszym ograniczeniu funkcjonowania Przedszkola Nr 11  do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Koronawirus wszystkim nam skomplikował życie, niwecząc nasze plany i stawiając przed nami wszystkimi niezwykle trudne zadania. Zapewnienie dzieciom opieki i ciekawych zajęć w domu nie jest rzeczą łatwą, stąd kilka naszych propozycji znalezionych tu i tam, poleconych przez innych.
Mam nadzieję, że pomogą one Wam w codziennym „Darowanym nam” spędzaniu tego niespodziewanie dodatkowego czasu ze  Swoimi pociechami.
Zatem zachęcam do śledzenia naszej strony (zakładka: EDUKACJA DOMOWA) i korzystania z oferty na zorganizowaną zabawę z dzieckiem.

Pozdrawiam i zdrówka życzę Wszystkim

Dyrektor Przedszkola nr 11: Grażyna Rutkowska

WIADOMOŚCI SPECJALNE

INFORMACJA SPECJALNA Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

„Z uwagi na fakt, że obecny stan nosi wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej a ogłoszenie przez WHO stanu pandemii i w naszym Kraju Stanu Zagrożenia  Epidemicznego, skutkuje dużym wzrostem lęku. Jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie zmagamy. Dlatego jesteśmy  do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej również z psychologicznego punktu widzenia sytuacji.

Pragniemy w tym czasie włączać się w działania wspierające placówki edukacyjno-wychowawcze.

Informujemy, że nasza palcówka służy wsparciem psychologicznym- konsultacjami . Umawiamy telefonicznie . Można również pisać na naszą stronę ppp.chorzow@gmail.com Sekretariat czynny jest codziennie od 8.00 do 15.00. Codziennie również odbywają się dyżury naszych pracowników w podanych godzinach.

 

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ RZĄDU O ZAMKNIĘCIU WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, NASZE PRZEDSZKOLE OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA BĘDZIE ZAMKNIĘTE. 12 I 13 PLACÓWKA BĘDZIE CZYNNA, ABY RODZICE ZDĄŻYLI SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWEJ SYTUACJI. ODWOŁANE JEST JEDNAK ZEBRANIE Z RODZICAMI, ZAJĘCIA EDUKACYJNE I ZAJĘCIA DODATKOWE.

NALEŻY JEDNOCZEŚNIE PAMIĘTAĆ, ŻE CELEM JEST MAKSYMALNE OGRANICZENIE I SPOWOLNIENIE MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA. DLATEGO ZALECA SIĘ NIE WYCHODZENIE Z DZIEĆMI Z DOMU I UNIKANIE SKUPISK LUDZKICH.

W MIARĘ ROZWOJU SYTUACJI, STRONA INTERNETOWA BĘDZIE MIEJSCEM POJAWIANIA SIĘ NOWYCH KOMUNIKATÓW I INFORMACJI.

ŻYCZĘ ZDROWIA I SPOKOJU NA TEN NIEWĄTPLIWIE TRUDNY CZAS

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 11: GRAŻYNA RUTKOWSKA / kontakt mailowy: kontakt@p11chorzow.edu.pl /

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Przy podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 należy kontaktować się TELEFONICZNIE z:
– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Chorzowie – tel. 692 180 830 lub
– Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie – 797 189 603 lub
– infolinią NFZ  800 190 590 lub
– nr alarmowym 112 – w przypadku nasilonych objawów.