Aktualności

Wracamy!!!

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministra Zdrowia, od poniedziałku 19 kwietnia wracamy do normalnej organizacji pracy. Zapraszamy więc do Przedszkola :)))

W terminie od 19 do 30 kwietnia rozpoczną się zapisy na dyżur wakacyjny. Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami, przedszkole pełni dyżur w lipcu. Listy zgłoszeniowe będą dostępne od poniedziałku w wiatrołapie.

Ograniczenie funkcjonowania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. (Dz. U. 2021r. poz. 651) przedłużono ograniczenie funkcjonowania placówek przedszkolnych do dnia 18 kwietnia 2021r. Placówka organizuje zajęcia stacjonarne dla dzieci Rodziców uprawnionych do korzystania z opieki przedszkolnej, zgodnie z treścią rozporządzenia.

Dla pozostałych dzieci publikowane są treści edukacyjne na stronie internetowej w zakładce: „Edukacja w domu”

NA PRIMA APRILIS :)

Prima aprilis
Jan Brzechwa

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia,
A na topoli świergotał karp.

Żyrafa miała króciutką szyję,
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,
Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”,
A zając przebył ocean wpław.

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi,
Wieloryb słonia ciągnął za czub,
Kotu wyrosły jelenie rogi,
A baranowi – bociani dziób.

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,
Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!”
„Prima aprilis!” !

https://drive.google.com/file/d/16R0G1fLBbuVW_IilAT05HpvHFYyXj4vO/view?usp=sharing

 

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT

Zdrowia, słońca i radości

Wirtualnych wielu Gości

W  Poniedziałek dużo wody

– to dla zdrowia i urody

Dużo jajek kolorowych

i prezentów zajączkowych!!!

ŻYCZY DYREKCJA I PERSONEL PRZEDSZKOLA NR 11

Ograniczenie funkcjonowania

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r (Dz.U. 2021r. poz.561) zostaje ograniczone funkcjonowanie placówki w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. Zgodnie z par.2 pkt.4 dyrektor organizuje zajęcia  dla dzieci Rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla pozostałych dzieci – zawieszone zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ustalonymi zasadami (Proszę zaglądać do zakładki: Edukacja w domu)

Komunikat: wracamy 15 marca

Od poniedziałku 15 marca wracamy do prawie normalnego funkcjonowania, jednak ze względu na przedłużenie izolacji – w bardzo okrojonym składzie personelu kuchennego. Stąd nasza gorąca prośba do Rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki  – zwłaszcza dzieciom poza obowiązkiem szkolnym – o nieprzysyłanie w miarę możliwości dzieci do przedszkola jeszcze w tym tygodniu. Wszystkie wycieczki zaplanowane na ten tydzień zostaną zrealizowane w kwietniu.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie 🙂

Zawieszenie funkcjonowania

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 11 ZAWIADAMIA:

Działając na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1604, par.18 ust.2a) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może  być zagrożone, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Chorzowie  nr: NS-HD.432.15.O-15.2021 z dnia 04.03.2021r.  i w porozumieniu  z Organem Prowadzącym: zgoda nr:  ED.4424.61.2021; WY.10441.2021.ED z dnia 05.03.2021r.  zawieszone zostaje funkcjonowanie Przedszkola nr 11 w Chorzowie w terminie: 05.03.2021r. – 12.03.2021r.