Aktualności

Ograniczenie funkcjonowania

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r (Dz.U. 2021r. poz.561) zostaje ograniczone funkcjonowanie placówki w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. Zgodnie z par.2 pkt.4 dyrektor organizuje zajęcia  dla dzieci Rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla pozostałych dzieci – zawieszone zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ustalonymi zasadami (Proszę zaglądać do zakładki: Edukacja w domu)

Komunikat: wracamy 15 marca

Od poniedziałku 15 marca wracamy do prawie normalnego funkcjonowania, jednak ze względu na przedłużenie izolacji – w bardzo okrojonym składzie personelu kuchennego. Stąd nasza gorąca prośba do Rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki  – zwłaszcza dzieciom poza obowiązkiem szkolnym – o nieprzysyłanie w miarę możliwości dzieci do przedszkola jeszcze w tym tygodniu. Wszystkie wycieczki zaplanowane na ten tydzień zostaną zrealizowane w kwietniu.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie 🙂

Zawieszenie funkcjonowania

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 11 ZAWIADAMIA:

Działając na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1604, par.18 ust.2a) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może  być zagrożone, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Chorzowie  nr: NS-HD.432.15.O-15.2021 z dnia 04.03.2021r.  i w porozumieniu  z Organem Prowadzącym: zgoda nr:  ED.4424.61.2021; WY.10441.2021.ED z dnia 05.03.2021r.  zawieszone zostaje funkcjonowanie Przedszkola nr 11 w Chorzowie w terminie: 05.03.2021r. – 12.03.2021r.

Ważne w marcu

16 marca dzieci z Grupy III ,  18 marca dzieci z Grupy IV wybiorą się na umówione zajęcia edukacyjne do MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach

Pozostając chwilowo w tematyce zimowej, w ramach POŻEGNANIA ZIMY dzieci poszczególnych grup spotkają się przy TEATRZYKU KAMISHIBAI z bajeczką PANI ZAMIEĆ przygotowaną  i udostępnioną przez pracowników CHORZOWSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ. 

24 marca odbędą się odrębne AUDYCJE MUZYCZNE w wykonaniu Agencji Artystycznej STAWRT z KONCERTAMI NA POWITANIE WIOSNY: CO W TRAWIE PISZCZY???   

25 marca gościć będziemy Aktorów  Teatru MADEJSKA ze spektaklem BAKTERIE I WIRUSY. Tematyka spektaklu nadal jak najbardziej aktualna, pomoże w codziennej edukacji higienicznej i prozdrowotnej połączonej z dużą dawką dobrego humoru.

31 marca zorganizujemy WIELKIE WIELKANOCNE POSZUKIWANIE ZAJĄCZKA, mając nadzieję na odnalezienie wypełnionych KOSZYCZKÓW

 

                                                                               

Ważne w lutym

11 lutego: wielki BAL KARNAWAŁOWY!!! O godzinie 9.30 rozpocznie się PRZEDSZKOLNA MASKARADA, zgodnie z zasadami sanitarnymi.  Prosimy, aby wszystkie dzieci naszego przedszkola przyszły  w tym dniu  w przebraniu,  tak by każde dziecko mogło przeżyć radosną zabawę.  W związku z wymogami sanitarnymi prosimy,  aby dzieci starszych grup przyszły  do przedszkola w miarę możliwości już  ubrane w stroje,  a resztę niezbędnych elementów stroju miały w podpisanej reklamówce. Rodzice dzieci najmłodszej grupy mogą zgodnie z procedurami przebierać dziecko samodzielnie  w szatni.                                                                                      

W razie problemów z doborem przebrania  dla dziecka, prosimy o wcześniejszy kontakt  z wychowawcami – przedszkole posiada pewną ilość „strojów”.  

16 lutego gościć będziemy Aktorów Teatru SKARBKI ŚLĄSKA ze spektaklem „Psotny Juroszek”. Tematyka spektaklu „walentynkowo” związana  z koleżeństwem, przyjaźniami, pomocą, dzieleniem się, budowaniem dobrych relacji  w grupie. Dodatkową atrakcją wydarzenia jest fakt, iż cały spektakl prowadzony będzie w gwarze śląskiej.

Pozostając w tematyce zimowej, w lutym  będziemy gościć  Aktorów Teatru SKRZAT, którzy wystąpią dla nas on-line w spektaklu: BAJKA O DANIU Z 12 MIESIĘCY.  O terminie oglądania bajki decydować będą Nauczyciele poszczególnych grup, zgodnie ze swoimi planami dydaktycznymi.    

Szkoła Podstawowa nr 21 zaprosiła nas do udziału w akcji: KOLOROWE KREDKI. Akcja polega na zbiórce starych i nowych kredek. Należy tylko pamiętać, aby stare kredki ołówkowe były zatemperowane, a stare kredki świecowe pozbawione papierków. Stare kredki świecowe po stosownej obróbce dostaną „drugie życie” stając się biżuterią. Kredki można przekazywać w wiatrołapie pani Joli.

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, Zebrania z Rodzicami po półrocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej odbędą się na przełomie lutego i marca. O formie i sposobie realizacji zebrań zadecydujemy po ustalonych terminach oraz zgodnie z aktualną sytuacją sanitarną w kraju.