Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Witamy na naszej stronie

Email
"Witam wszystkich stałych i nowych czytelników strony naszego Przedszkola. Może Jesteś naszym Przedszkolakiem, może Rodzicem, Dziadkiem, Babcią lub Krewnym, Przyjacielem naszego Przedszkolaka...
Może kiedyś chodziłeś do naszego Przedszkola i chcesz tylko powspominać ...
A może Rodzice dopiero Cię do naszego Przedszkola przyprowadzą i wszystkiego jesteście ciekawi ...

Życzę wszystkim odwiedzającym, aby każdy znalazł tu coś dla siebie ciekawego, interesującego, zajmującego ...
Życzę, aby Każdy czuł się u nas "jak u siebie" i oczywiście zapraszam do "Jedenastki na Czystą".

- Grażyna Rutkowska - Dyrektor Przedszkola Nr 11"
 Naszym marzeniem jest, aby w czasie pobytu w przedszkolu:

„bez widocznego wysiłku, bez zadań domowych, bez ocen i płaczu nasze dzieci osiągnęły granice, które nas często zdumiewają. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, oryginalne pomysły, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy”

/ C. Freinet /

Nasz absolwent

 • Nabywa umiejętności i wiedzy niezbędnej do powodzenia w starcie szkolnym;
   
 • Jest twórczy i samodzielny w różnych dziedzinach życia, ciekawy świata i gotowy do podejmowania różnorodnych zadań;
   
 • Jest aktywny i zaangażowany, chętny do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
   
 • Posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, operatywnego korzystania z posiadanych wiadomości i umiejętności;
   
 • Radzi sobie z trudnościami, nie zniechęca się w przypadku porażki, ale spontanicznie podejmuje kolejne próby radzenia sobie z problemem;
   
 • Potrafi i chce korzystać ze wsparcia jakie daje grupa;
   
 • Podporządkowuje się poleceniom, normom i wymaganiom współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej;
   
 • Wyraża szacunek dla trudu i wysiłku innych ludzi - dorosłych i rówieśników;
   
 • Jest odporny na stres wynikający z sytuacji rywalizacji, problemowych, zadaniowych, oceniających, krytykujących, oraz konfliktowych;
   
 • Jest radosny, otwarty na innych, kulturalny, koleżeński, uczciwy, prawdomówny, szanuje cudzą własność;
   
 • Kocha i szanuje swoją Rodzinę;
   
 • Zna i czuje się związany ze swoją „Małą Ojczyzną” i krajem.

 

Misja przedszkola

Szanse na sukces naszemu Absolwentowi zapewniają:

Wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry pedagogicznej
Realizowanie nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Opracowanie i realizowanie przez Nauczycieli własnych programów autorskich, nastawionych na indywidualizację procesu wychowania - kształcenia oraz innowacji pedagogicznych: "Dodajmy dzieciom skrzydeł - wspieranie rozwoju samodzielności dziecka przedszkolnego z wykorzystaniem technik C. Freineta" i "W przyszłość z komputerem - budowanie podstaw dziecięcych kompetencji w zakresie technologii komputerowej"

 

Stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem
Dobre wyposażenie i stała modernizacja bazy dydaktycznej
Bardzo dobry klimat i atmosfera współpracy na placówce
Rozpoznawanie i uwzględnianie potrzeb Dzieci i Rodziców

 

Wczesna diagnoza, a następnie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi we współpracy ze specjalistami: logopedą, psychologiem, ortopedą, rehabilitantem
 

Stwarzanie możliwości odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, współpracy, odczuwania i okazywania szacunku, obdarzania zainteresowaniem innych, ustalania i respektowania umów
 

Stwarzanie warunków do kształtowania świadomości prozdrowotnej, dbania o bezpieczeństwo własne i innych, nabierania pozytywnego nastawienia wobec wysiłku fizycznego i aktywności ruchowej również na świeżym powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania
 

Kształtowanie wrażliwości na piękno, bogactwo przyrody przez codzienny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym w ogrodzie przedszkolnym oraz umożliwianie poznawania innych środowisk poprzez organizowanie wyjazdów i wycieczek tematycznych
 

Kultywowanie tradycji rodzinnych, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem rodzinnym, wspieranie Rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 

Dbanie o rozwój uczuć patriotycznych wobec swojej "Małej Dużej Ojczyzny"