Ważne w lutym:

4 lutego  o godz. 10.30 wystąpią w Przedszkolu Aktorzy Teatru SKRZAT ze spektaklem ZIMOWY BAL U KRÓLOWEJ KWIATÓW

10 lutego o godz. 12.30 gościć będziemy Aktorów Teatru KANON  ze spektaklem PRZYGODY PĄCZKA

 Po feriach zimowych  odbędą się  ZEBRANIA Z RODZICAMI podsumowujące półroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą. 

W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej dostosowane będą formy spotkań

  W tym miesiącu zapraszamy na nasze czwartkowe zajęcia popołudniowe:

 3 luty: TAŃCZĘ – ŚPIEWAM I GRAM

10 luty: OGRÓD SZTUK

 

FERIE ZIMOWE TRWAJĄ W TYM ROKU OD 14  DO 25 LUTEGO. 

W tym czasie nie odbywają się dodatkowe zajęcia dopołudniowe i popołudniowe,  a ze względów na obniżoną zazwyczaj frekwencję dzieci,  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą odbywać się w grupach łączonych.