WIADOMOŚCI SPECJALNE

INFORMACJA SPECJALNA Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

„Z uwagi na fakt, że obecny stan nosi wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej a ogłoszenie przez WHO stanu pandemii i w naszym Kraju Stanu Zagrożenia  Epidemicznego, skutkuje dużym wzrostem lęku. Jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie zmagamy. Dlatego jesteśmy  do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej również z psychologicznego punktu widzenia sytuacji.

Pragniemy w tym czasie włączać się w działania wspierające placówki edukacyjno-wychowawcze.

Informujemy, że nasza palcówka służy wsparciem psychologicznym- konsultacjami . Umawiamy telefonicznie . Można również pisać na naszą stronę ppp.chorzow@gmail.com Sekretariat czynny jest codziennie od 8.00 do 15.00. Codziennie również odbywają się dyżury naszych pracowników w podanych godzinach.

 

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ RZĄDU O ZAMKNIĘCIU WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, NASZE PRZEDSZKOLE OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA BĘDZIE ZAMKNIĘTE. 12 I 13 PLACÓWKA BĘDZIE CZYNNA, ABY RODZICE ZDĄŻYLI SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWEJ SYTUACJI. ODWOŁANE JEST JEDNAK ZEBRANIE Z RODZICAMI, ZAJĘCIA EDUKACYJNE I ZAJĘCIA DODATKOWE.

NALEŻY JEDNOCZEŚNIE PAMIĘTAĆ, ŻE CELEM JEST MAKSYMALNE OGRANICZENIE I SPOWOLNIENIE MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA. DLATEGO ZALECA SIĘ NIE WYCHODZENIE Z DZIEĆMI Z DOMU I UNIKANIE SKUPISK LUDZKICH.

W MIARĘ ROZWOJU SYTUACJI, STRONA INTERNETOWA BĘDZIE MIEJSCEM POJAWIANIA SIĘ NOWYCH KOMUNIKATÓW I INFORMACJI.

ŻYCZĘ ZDROWIA I SPOKOJU NA TEN NIEWĄTPLIWIE TRUDNY CZAS

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 11: GRAŻYNA RUTKOWSKA / kontakt mailowy: kontakt@p11chorzow.edu.pl /

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Przy podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 należy kontaktować się TELEFONICZNIE z:
– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Chorzowie – tel. 692 180 830 lub
– Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie – 797 189 603 lub
– infolinią NFZ  800 190 590 lub
– nr alarmowym 112 – w przypadku nasilonych objawów.