Wiadomości specjalne:

PŁATNOŚCI ZA MARZEC 2020: faktury za żywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 13 marca znajdują się jak zwykle w Panelu dla Rodzica systemu Wizja, natomiast infomacja o płatnościach Rady Rodziców zostanie przesłana na podane przez Rodziców maile do 3 kwietnia.

 

W związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19  informuję, o dalszym ograniczeniu funkcjonowania Przedszkola Nr 11  do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Koronawirus wszystkim nam skomplikował życie, niwecząc nasze plany i stawiając przed nami wszystkimi niezwykle trudne zadania. Zapewnienie dzieciom opieki i ciekawych zajęć w domu nie jest rzeczą łatwą, stąd kilka naszych propozycji znalezionych tu i tam, poleconych przez innych.
Mam nadzieję, że pomogą one Wam w codziennym „Darowanym nam” spędzaniu tego niespodziewanie dodatkowego czasu ze  Swoimi pociechami.
Zatem zachęcam do śledzenia naszej strony (zakładka: EDUKACJA DOMOWA) i korzystania z oferty na zorganizowaną zabawę z dzieckiem.

Pozdrawiam i zdrówka życzę Wszystkim

Dyrektor Przedszkola nr 11: Grażyna Rutkowska