Nasza oferta

Realizacja założeń Wizji i Misji Przedszkola nr 11 jest możliwa, gdyż:

Nasze Przedszkole położone jest w spokojnej dzielnicy, oddalonej od głównych arterii komunikacyjnych, w pięknym dużym ogrodzie, gdzie zgromadzono bogaty drzewostan składający się z drzew owocowych, parkowych i iglastych, gdzie zorganizowano Zapachowy Ogród Ziołowy oraz zorganizowano Zieloną salę do prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu.

 • Przedszkole oferuje godziny otwarcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Rodziców: w roku szkolnym: 6.00 – 17.00;
 • Działalność dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o nową Podstawę Programową, dopuszczony do realizacji Autorski Program wychowania przedszkolnego „Pod czterolistną koniczynką – wychowanie do wartości” uzupełniony treściami tworzonych przez Nauczycieli Programów własnych:
 • Programu innowacyjnego „Dodajmy dzieciom skrzydeł” – rozwijanie postawy twórczej i samodzielności dziecka z wykorzystaniem wybranych technik C. Freineta
 • Programu innowacyjnego „W przyszłość z komputerem” – budowanie podstaw dziecięcych kompetencji w zakresie technologii komputerowej
 • Programu innowacyjnego rozwijającego uzdolnienia matematyczne w ramach miejskiego eksperymentu matematycznego wg indywidualnie dedykowanego programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • „Czytam sam” – wspomaganie umiejętności czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody dr I.Majchrzak
 • Program edukacji muzycznej „Tańczę, śpiewam i gram”
 • Program edukacji językowej „C.Freinet w przedszkolu”
 • „Tajemniczy ogród” rozwijanie postawy przyjaznej środowisku przyrodniczemu z wykorzystaniem wybranych technik technik C. Freineta
 • „Mały Plastyk” – rodzinne spotkania plastyczne przy muzyce klasycznej
 • Ponadto program wychowawczy i profilaktyczny realizowany jest w oparciu o autorski program „Recepta jak żyć z usmiechem”, program „Bezpiecznie i wesoło z Misiem Tulisiem” i program  „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”
 • Przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Programu BiLingual Future – Dwujęzyczne Dzieci i przygotowanie do nauki języka angielskiego realizowane jest we wszystkich grupach wiekowych, każdego dnia z wykorzystaniem zasad Programu.

Zajęcia z dziećmi prowadzone są zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i psychologii, metodami czynnościowymi i aktywizującymi:

 • metoda dr I.Majchrzak: „Wprowadzanie dziecka w świat pisma”,
 • metoda dr E.Gruszczyk-Kolczyńskiej: „Dziecięca matematyka”,
 • techniki C.Freineta,
 • Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej
 • metoda dr P.Dennisona: „Gimnastyka mózgu”,
 • metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz,
 • metoda aktywnego słuchania, muzyki B.Strauss,
 • metoda Ruchu Rozwijającego W.Scherborne,
 • pedagogika zabawy,
 • metoda Dramy;

Oprócz planowych zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi Nauczycieli, przedszkole proponuje także nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

 • język angielski dla wszystkich grup wiekowych w ramach podstawy programowej,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy,
 • indywidualne zajęcia logopedyczne zgodnie z diagnozą
 • indywidualne zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym, zgodnie z potrzebami
 • katecheza dla dzieci 5,6 letnich
 • zajęcia komputerowe dla dzieci 5,6 letnich,
 • zajęcia pływackie na basenie na terenie zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej dla dzieci 6,5 letnich
 • zajęcia z elementami muzykoterapii we wszystkich grupach wiekowych
 • „Slajdowisko”- popołudniowe spotkania z bajkami „ze starego rzutnika”
 • „Ogród sztuk” – popołudniowe spotkania z różnorodnymi technikami plastycznymi
 • „Klubik Zręcznej Rączki” – popołudniowe spotkania prowadzone metodą Edukacji Przez Ruch dla dzieci zagrożonych dysleksją

Dodatkowo Przedszkole oferuje także odpłatne zajęcia:

 • zajęcia ogólnorozwojowe KARATE
 • zajęcia ogólnosportowe w ramach Projektu ŚLĄZACZEK
 • zajęcia baletowo taneczne
 • FIGULINA:  zajęcia sportowe i zajęcia ruchu sensorycznego

Zgodnie z założeniami autorskiego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Przedszkole proponuje dodatkowe formy działań:

 • projekt „Zielona Noc”
 • projekt „Mały Traper”
 • wyjazdy na „Zielone przedszkole” na przełomie maja i czerwca.
 • zajęcia na basenie dla dzieci 5, 6 letnich
 • „Tydzień integracyjny” dla nowo zapisanych dzieci i ich Rodziców. Spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu wakacji i mają na celu złagodzenie trudności okresu adaptacyjnego. Dzieci wraz z Rodzicami spotykają się codziennie ze swoją Wychowawczynią na wspólnych zabawach i zajęciach.
 • „Klub Rodzica” – adresowany do chętnych Rodziców dzieci 6 letnich. Spotkania mają na celu pogłębianie wiedzy i kompetencji wychowawczych Rodziny. Prowadzone są w formie aktywnych warsztatów. W czasie ich trwania Rodzice mają zapewnioną opiekę nad dzieckiem na terenie placówki
 • systematycznie wydawana co miesiąc Gazetka CO SŁYCHAĆ W NASZYM MAŁYM ŚWIATKU  z wkładką pedagogizującą POD-RĘCZNIK

Przykładowa tematyka spotkań:

 • Potrzeby małego dziecka
 • Agresja dzieci
 • Postawy rodzicielskie
 • Zasady wychowania
 • Uczucia i emocje w wychowaniu
 • Granice w wychowaniu
 • Kara i nagroda w wychowaniu
 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona