Wydarzenia cyklicznie

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

Gimnastyka wyrównawcza: prowadzona przez rehabilitanta – Pana Wojtka, dla dzieci po diagnozie, w każdy wtorek, czwartek i piątek przed obiadem i po obiedzie wg harmonogramu.

Zajęcia logopedyczne: prowadzone przez neurologopedę – Panią Małgosię, z dziećmi zdiagnozowanymi, w poniedziałki i wtorki  wg harmonogramu.

Zajęcia komputerowe: prowadzone przez Panią Magdę z dziećmi 6 letnimi wg harmonogramu –  w ramach innowacji pedagogicznej /zawieszone

Język angielski realizowany w ramach Międzynarodowego Programu BiLingual Future – Dwujęzyczyne Dzieci

Zajęcia z elementami muzykoterapii: zawieszone

Katecheza: prowadzona dla dzieci 5,6 letnich przez Księdza parafii Ducha św.  – Adriana Pawłowskiego 2 x w tygodniu wg harmonogramu

Zajęcia pływackie: dla wszystkich dzieci 5 i 6 letnich, prowadzone w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej Nr21  przez Ratownika  – Pana Tomka, pod okiem pani Oli i Gabrysi, w poniedziałki i piątki od. godz. 8.45 (wyjazd busem o godz. 8.20 z Przedszkola)

DODATKOWE ZAJĘCIA ODPŁATNE  REALIZOWANE PO ZAKOŃCZONEJ DZIAŁALNOŚCI

KARATE: zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez  PARĘ INSTRUKTORSKĄ: IZABELA I SEBASTIAN CIERPIOŁ, w każdy wtorek wg harmonogramu.

Zajęcia ogólnosportowe w ramach projektu ŚLĄZACZEK: organizowane w każdy czwartek przez MOBILITAS ARKADIUSZ SPIOŁEK

FIGULINA: zajęcia sportowe w poniedziałki i zajęcia tańca sensorycznego w środy, prowadzone przez INSTRUKTORKĘ MARTYNĘ WAGNER

ZAJĘCIA BALETOWO TANECZNE:  organizowane  1 raz w tygodniu, w piątki wg harmonogramu pod kierunkiem pani NATALII ROGOZ