REKRUTACJA 2022/2023

Nabór dzieci do Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów na nowy rok szkolny: 2022/2023, odbywać się będzie elektronicznie,  w terminie: 28 luty do 11 marzec. Harmonogram, terminy i informację szczegółowe:  w zakładce Zasady rekrutacji 2022/2023