Zawieszenie funkcjonowania

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 11 ZAWIADAMIA:

Działając na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1604, par.18 ust.2a) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może  być zagrożone, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Chorzowie  nr: NS-HD.432.15.O-15.2021 z dnia 04.03.2021r.  i w porozumieniu  z Organem Prowadzącym: zgoda nr:  ED.4424.61.2021; WY.10441.2021.ED z dnia 05.03.2021r.  zawieszone zostaje funkcjonowanie Przedszkola nr 11 w Chorzowie w terminie: 05.03.2021r. – 12.03.2021r.