Polityka ochrony

„Ten kto zaniedbuje i upokarza dzieci, zabija w nich zaufanie, nadzieję i wiarę w jakąkolwiek przyszłość’’
– Audrey Hepburn

Zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy wszystkie placówki opiekuńczo-oświatowe zobowiązane zostały do opracowania i wdrożenia wewnętrznej polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Dobro i bezpieczeństwo dzieci powinno być priorytetem dla każdej placówki działającej na rzecz dzieci. To nie tylko kwestia odpowiednich przepisów, ale także obowiązek i powinność poszczególnych osób mających styczność z dziećmi na różnych poziomach. Krzywdzenie dzieci niesie poważne, bezpośrednie i długofalowe konsekwencje dla ich rozwoju, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz powoduje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, które ponosi całe społeczeństwo… Czytaj więcej.